The Zero Theorem (2013) : ทฤษฎีพลิกจักรวาล

โคเอ็น (คริสทอฟ วอลท์ซ) อัจฉริยะคอมพิวเตอร์สุดเพี้ยนและปลีกตัวจากสังคมต้องทนทุกข์จากการมีอยู่ของความทุกข์ทรมานบนโลกใบนี้
แต่ด้วยคำชี้แนะของบุคคลลึกลับที่รู้จักเพียงในนาม  ผู้บริหาร  (แมตต์ เดม่อน) โคเอ็นจึงลงมือค้นหาคำตอบจาก  ทฤษฏีชีโร่  สูตรคณิตศาสตร์
ที่ค้นหาคำตอบว่าชีวิตคืออะไร ในผลงานไซไฟเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับจินตนาการหลุดโลกแห่ง 12 Monkeys และ The Brothers Grimm

รายละเอียด

Rating: 6.1/10 IMDb
Year: 2013
Genres: Comedy / Drama / Fantasy / Mystery / Sci-Fi
Runtime: 107 min
Language: English
Director: Terry Gilliam
Writers: Pat Rushin / Terry Gilliam
Cast: Christoph Waltz / Gwendoline Christie / Rupert Friend